n16-023.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

No Dat Ort Lokal
5272-5295 14.6. Salmi Miinalanjoki Nedanom landsvägsbron slaghåv
5296-5300 13.6. Salmi Miinalanjoki Ovanom landsvägsbron
5301-5355 17.6. Salmi Kita o Uuksulanpää Ladogas strand se n:o 2370-2374
5356-5358 som 4864-4868
5359-5366 16.6. Uuksu Kaita Slaghåv
5367-5379 29.5. Kivennapa Kaukjärvi Sandstrand
5380-5382 30.5. Rajajoki Strandbankar
5383-5395 29.-30.6. Vammelsuu Sandstrand under tång
5396-5405 30.5. Terijoki Kellomäki Sandstrand och under växtrester
5406-5416 27.11. Munksnäs Sållning i fuktig björkskog
5417-5438 11.8. Eckerö Storby Kospillning vid Käringsund
5439-5464 11.8. Eckerö Storby Käringsund, under stenar på botten av uttorkade lergölar
5465-5477 2.6. Metsäpirtti Arkuntanhua, Ladoga strand
5478-5478 1.6. Metsäpirtti Viisjoki, strandbankar
5479-5488 3.6. Metsäpirtti Slaghåv vid åns övre lopp
5489-5509 29.4. Lojo Översvämmat vikbotten c:a 2 km fr. Torhola. Gräs o. starr
5510-5528 29.4. Lojo Sålln. kring sälgbuskar o. björkar i samma vikbotten som föreg.

XML file: 

User login

Languages