n16-024.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

No Dat Ort Lokal

5529-5542 29.4 Lojo Sällan kring lav[?] vid träsk ovanom Krogerus villa
5543 29.4 Lojo Husvägg vid Krogerus villa
5544-5548 Eckerö Se n:o 4657-4690
5549-5550 11.8 Eckerö Se n:o 5439-5464
5551-5602 27.11 Munksnäs Se n:o 5209-5220
5603-5619 26.6 Heinjoki, Koprala potatisgropar

1939
(För resterande material från 1938 är årtalet utsatt)

5620-5624 12.2. Munksnäs I förmultnande halm
5625-5632 Vammeljoki Se n:o 4036-4073 (1938)
5633 26.5 Heinjoki Se n:o 4882-4921 (1938)
5634-5652 Esbo Se n:o 3177-3272 (1938)
5653-5659 13.6 Salmi Se n:o 2664-2712 (1938)
5660-5681 10.6 Salmi Se n:o 2225-2233 (1938)
5682-5690 Salmi Se n:o 1739-1814 (1938)
5691-5709 Eckerö Se n:o 4242-4283 (1938)
5710-5723 1.6 Metsäpirtti Strandbankar vid Viisjoki (1938)
5723-5727 Vammeljoki Se n:o 1655-1670 (1938)

XML file: 

User login

Languages