n16-026.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[No Dat Ort Lokal]
[Jatkoa:] Tachyusa leucopus Europhlius Natarus[?] crassicapus.[?] Heteroc. fusculus Stenus. Atheta m. fl.
5960 14.5. Kotby Vattensaml. insprängd i berg
5961-6009 18.5. Hyrylä Tusby träsk Vid sjöstranden i trädavfall och bland vattenväxter, delvis pa [på] lerbankar
6010-6068 18.5. Tusby Hyrylä Tusby-å lerbankar med tät vegetation. Talrikt bl.a. Bemb. biguttata, Philonthus atratus Enstaka bl.a. Philonthus linidipes (1) Scopaeus laevigatus (1), Blethisa multipunct. Bemb. articulatum, Phytob. carmasi[?] Thr. scinkosus[?], Het. marginat. H. fusculus
6069-6082 21.5. Esbo Kasaberget Slaghåv på olika platser
6083-6085 21.5. Esbo Kasaberget Under stenar vid Kyrkträsket
6086 21.5. Esbo Kasaberget Under mossa pa [på] sten
6087-6106 16.5. Asikkala Vattensamling nära Urajärvi
6107-6111 29.5. Munksnäs I blommor av Taraxacum
6112-6140 4.6. Paanajärvi 500-600 m fr. Oulankaj:s mynning Norra stranden. Sandbankar 3-5 m fr. vattenbrynet. Tunt skikt av lerblandad sand delvis bevuxet med mossa Älvflödet i avtagande, så att fr. vattenbrynet c 2-3 m nyss varit under vatten

XML file: 

User login

Languages