n16-027.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[No] [Dat] [Ort] [Lokal]
[jatkoa:] att fr. vattenbrynet c 2-3 m nyss varit under vatten
6141 4.6. Oulankajoki C:a 1 km fr. mynningen, norra stranden Övre randen av 2½ m hög sand-ler strandbrant
6142-6148 4.6. Paanajärvi 150 m fr. Oulankaj:s norra strand c:a 500 m fr. mynningen under barken av död upprättstående tall.
6149-6154 4.6. Paanajärvi Plats som föreg. Under barken av död upprättstående gran
6155-6164 4.6. Paanajärvi Under stenar på brant sluttning mot Oulankaj:s norra strand nära landsvägen
6165-6167 4.6. Paanajärvi Ängsmark vid Paanajärvis södra strand under stock c:a 300 m fr. Oulankaj:s mynning
6168-6190 5.6. Paanajärvi Under bark av granstubbar o. omkullfallna granar vid Sovaj:s västra strand c:a 1 km uppför mynningen
6191-6197 var finns de no?
6198-6201 5.6. Paanajärvi I myrbo i granstubb nära Sovajokis mynning.

XML file: 

User login

Languages