n16-032.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[No Dat Ort Lokal]
6597-6605 28.7. Petsamonj. Yläluostari Flack ler-sandstrand, mest några meter upp på stranden bland ler-sandblandad växtavfall (Västra stranden mellan klostret o. maja)
6606
6606-6608 26.7. Yläluostari Petsamonj. Släphåv på ler-sandbrant (vegetation) gräs o. Chamaenerium) ovan[?] maja[?]
6609-6617 24-28.7. Yläluostari Slaghåv o. flygande i närheten av maja
6618-6622 1.7. Saariselkä Lps Bäck i barrskogsregionen norr om fjällen. Steniga stränder
6623-6625 3.7. Saariselkä Lps I tallstubbar
6626-6638 20.7. Lutto 600 m nedanom Köngäs 300 m norr om Lutto. Små vattensamlingar omgivna av brett [bred] bälte av Carex rostrata (dominant) o. C. filiformis högre upp över Salix lapponum Sållning mellan tuvorna
6639-6650 1-3.7. Saariselk. Lps Svärmande i tall-björkskog (enstaka granar[?]) norr om fjällen (vid lägerplatsen) (Melanoph. acumin. på kolnande bränder)
6651-6662 17.7. Lutto Stenig strand nedanom Köngäs (södra stranden) mellan stenarna grov sand (ställvis fin sand mellan stenarna var små bäckar utmynnat)

XML file: 

User login

Languages