n16-033.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[No Dat Ort Lokal]
6663-6669 17.7. Lutto Se n:o 6546-6596
6670-6688 17.7. Lutto Plats som föreg. Under bark av nyligen döda upprätta granar
6689-6705 15-20.7. Lutto Flygande o. krypande i närheten av Köngäs
6706-6709 2.7. Saariselka [Saariselkä] Lps Under stenar vid en av Koallanjokis källbäckar i alpina regionen
6710-6727 29.6. Saariselka [Saariselkä] Lps Koallanj:s fjällkällbäckar. Under stenar vid stränderna (Patrobus flesta ex i alp. reg. Lester, Olophrum o. vattenskalbaggar i subalp. reg. Guypeta o Philanth. flesta i subalp.
6728-6739 16.7. Lutto Se n:o 6651-6662
6740-6744 17.7. Lutto Nedanom Köngäs (södra stranden) Trädsvampar på gran
6745-6758 27.7. Yläluostari På lerstrandbankar ovanom klostret
6759 2.7. Saariselk. Lps På ytan av vattensaml. på gränsen mellan reg. alp. o. subalp.
6760-6779 26.7. Yläluostari 2 km ovanom klostret västra stranden av Petsamonjoki hög ler-strandbrant B. grapeoides i lerspringor samt under torv o. bark som rasat ned för branten Även på lägre branter

XML file: 

User login

Languages