n16-034.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[No] [Dat] [Ort] [Lokal]
6780-6787 30.6. Saariselk. Lps Norra fjällen (bäcken förbi lägret) I färska tallstubbar
6788-6814 28.6. Saariselk. Lps I grunda vattensaml. på fjällen (reg. alp.)
6815-6850 19.7. Lutto Sållning på stort kärr 500 m norr om Köngäs mellan tuvor i f[sana?] vattensaml. Sphagn. fuscum[?]
6850-6860 16.7. Lutto Hög strandbrant nedanom Köngäs (sandprov) Bledius allm. lägre ned glesare högre 5-50 ind./25x25 cm.
6861-6871 27.6. Lutto Kuivakoski norra stranden Delvis moss- o gräsbevuxen sandsträder vid nedre delen av forsen
6872-6880 18.7. Lutto Se n:o 6586-6596
6881-6908 30.6.-1.7. Saariselkä Lps Vid bäcken norr om fjällen (lägret) I trädsvampar på döda björkstammar
6909-6922 20.7. Lutto Se n:o 6815-6850
6923-6972 25.7. Yläluostari Petsamonj. mellan hotellet o. klostret västra stranden. Flack ler-sandstrand, mest några meter upp på stranden bland ler-sandblandat växtavfall
6973-6976 26.7. Yläluostari Mittemot hotellet Vattenhåv bland Potamogeton o. Myriophyllum

XML file: 

User login

Languages