n16-035.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[No Dat Ort Lokal]
6977-6985 18.7. Lutto Nedanom Köngäs (södra stranden) I vattnet ingen veg. på stranden Car. aqutilis [aquatilis] rel. brant strand. Lägre med lägre strand i vattnet Potamogeton o. Myriophyllun alternifol. Brychius mest i vattnet utan vegetation Haliplus nästan enbart i vegetation. Övriga arter jämt fördelade
6986-6987 21.6. Saariselka [Saariselkä] Lps Se n:o 6544-6551
6988-6994 18.7. Lutto Se n:o 6586-6596
6995-7008 4-7.7. Lutto Svärmande o. krypande vid Kuivakoski (Melanophila på brändar [?])
7009-7031 20.7. Lutto Svärmande kring stor tall vid Köngäs (norra stranden)
7032-7053 1.7. Saariselkä Lps Norr om fjällen vid telefonledningen i färska tallstubbar
7054-7064 30.6. Saariselkä Lps Fjällskreva vid början av bäck som rinner längs norra sidan av fjällen (skär telephonledn. i skogen). Under stenar i skrevor o. på dess sluttningar
7065-7072 24.6. Lutto 2 km nedanom Raja-Jooseppi lågsluttande strand bestående av medelst. kullerstenar mellan dessa fin sand

XML file: 

User login

Languages