n16-036.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[No Dat Ort Lokal]
7073-7099 19.6. Kuusamo kk. Invid skydskårshuset [skyddskårshuset]. lerstrandbrant vid ån[?] (Microglotta nedanom bon av backsvala)
7100-7174 29-30.7. Pets. fjord Stenig strand i liten vik c:a 3 km fr. Liinahamari åt havet Döda driftinsekter
7175-7181 30.7. Pets. fjord Plats som föreg. Vattensaml. i bergsskrevor
7182-7197 11.6. Paanajärvi Sållning under sälgbuskar kring vattensamling i granskog c:a 200 m fr. Oulankaj:s norra strand c:a 800 m fr. dess mynning
7198-7206 17.6. Paanajärvi Vattenhåv vid Oulankaj:s södra strand 400 m fr. mynningen
7207-7220 14.6. Paanajärvi Neutralt kärr ovanom både, som utmynnar i Paanaj. mellan Oulanka- o Sovajoki
7221-7231 Paanajärvi Se n:o 6279-6287
7232-7256 18.6. Paanajärvi Mutkatunturi slaghåv på björk kl. 22-23
7257-7263 12.6. Paanajärvi Under granbark vid Oulankaj:s södra strand 400-700 m fr. mynningen

XML file: 

User login

Languages