n16-037.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[No] [Dat] [Ort] [Lokal]
7264-7272 17.8. H:fors Botaniska trädgården
7273-7277 3.7. Saariselkä Lps Under stenar på fjällen. Amara o. Corymbites sprattlande i vattensaml. Stenus på sand-humus strand vid vattensaml (reg. alp.)
7278-7282 3.7. Saariselkä Lps Vattensaml. (reg. alp.)
7283-7289 26.7. Yläluostari 200 m ovanom Hotellet (östra stranden). Långsluttande småstenig strand (Mellan stenarna ler-sand)
7290-7294 13.7. Lutto Slutet av l:sta serp. efter Köngäs Ler-sandstrand. Större Bledius art något högre upp där ler-lagret 2-3 cm tjockt
7295-7300 29.6. Saariselkä Lps Se n:o 6710-6727
7301-7316 Pets. fjord Se n:o 7175-7181
7317-7338 25.-26.8. H:fors Under lyktstolpar i Brunnsparken kl 22.-1.30
7339-7352 20.7. Lutto Se n:o 7009-7031
7353-7378 30.7. Pets. fjord Se n:o 6525-6538
7379-7388 14.7. Lutto Vid skogsbrynet vid första serp. efter Köngäs. Slaghåv Oxytropis, Solidago, Salix m.m.
7389-7397 27.7. Yläluostari I hästspillning på lerstrand 2 km ovanom klostret

XML file: 

User login

Languages