n16-040.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[No] [Dat] [Ort] [Lokal]
7915-7954 7.7. Lutto Leukakoski. Stenig strand nedanom forsen (Bl. deut?[?] i fin sand med något mossa ovanom forsen, Bl. Papp[?] sandstränden vid forsen)
7955-7967 15.-20.7. Lutto Flygande o. krypande i närheten av Köngäs
7968-8016 1.7. Saariselkä (Lps) se n:o 7777-7835
8017-8050 20.7. Lutto Vattenhåv i samma vattensamling som n:o 6626-6638
8051-8078 12.7. Lutto 2-5 km nedanom Köngäs Sandstränder
8079-8089 1.-3.7. Saariselkä (Lps) Norr om fjällen i Tall-gran-björkskog
8090-8121 18.7. Lutto Se n:o 6977-6985 endast i vatten utan veg. strax nedanom Köngäs på stranden Carex aquatilis
8122-8133 29.6. Saariselkä (Lps) Se n:o 6710-6727
8135-8204 28.7. Yläluostari Se n:o 6923-6972
8205-8224 17.7. Lutto Se n:o 6670-6688
8225-8227 20.6. Kemijoki Se n:o 7724-7733
8228-8231 20.6. Sodankylä På sälg vid landsvägen nära Sodankylä by
8232-8248 23.6. Lutto (Li) Under stenar o. trädavfall vid övre Köngäs

XML file: 

User login

Languages