n16-041.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[No] [Dat] [Ort] [Lokal]
8249-8257 13.7. Lutto slaghåv på litet kärr 800 m norr om Köngäs kl. 23
8258-8266 Lutto Under bark av rel. murken gran nära Köngäs
8267-8282 3.7. Saariselkä Lps Se n:o 7273-7277
8283-8308 26.7. Yläluostari Se n:o 6597-6605
8309-8327 27.7. Yläluostari Lerstränder ovanom klostret
8328-8333 4.-7.7. Lutto Steniga stränder vid Kuivakoski
8334-8342 27.7. Yläluostari På småsteniga stränder vid liten bäck som utmynnar vid östra stranden 2 km ovanom klostret
8343-8358 27.-28.7. Yläluostari Steniga stränder mellan klostret o. hotellet
8359-8385 6.8.1940 Sjundeå Pickala, AjV o. potatisgropar
8386-8391 1.-6.8.1940 Sjundeå Pickala, på blommor av Angelica silvestris
8393-8438 6.8.1940 Sjundeå Pickala, AjV o pot. gropar
8439-8445 1.8.1940 Sjundeå Murken björkstubbe i Pickala park
8446-8448 2.8.1940 Sjundeå Lerblandad sand vid vattensaml. i barrskog
8449-8467 22.8.1940 Tusby Potatisgropar i Ruotsinkylä

XML file: 

User login

Languages