n16-042.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[No] [Dat] [Ort] [Lokal]
8468-8477 31.7.1940 Sjundeå Störsvik, Havsstrand Grov sand under växtrester
8478-8488 6.8.1940 Sjundeå Pickala, i färsk tallstubbe
8489-8493 6.8.1940 Sjundeå Pickala, slaghåv vid åstranden veg. av bl.a. Spiraea, Solanum dulc. Urtica, Lythrum, Angelica, Stachys.
8494-8516 18.-22.6.1940 Virojoki Ukkosaari, Stenig havsstrand under växtrester
8517-8529 12.7.1940 Virojoki Ukkosaari, Skyttegropar
8530-8558 15.-25.6.1940 Virojoki Hämeenkylä Skyttegropar
8559-8565 20.7.1940 Virojoki Hämeenkylä Skyttegropar
8566 19.7.1940 Virojoki Flygande
8567-8582 2.5.1940 Muurikkala Falin, sållning i fuktig björk-sälg-asp skog
8583-8591 2.5.1940 Muurikkala Falin sålln. under sälg vid liten bäck
8592-86057 20.6.1940 Virojoki Lerig gräs- o. mossbevuxen åstrand c:a 2 km från mynningen
8608 27.6. Virojoki Byväg

User login

Languages