n16-043.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

8609-8624 20-23.8.1940 H:fors På kvällar under lyktstolpar i Brunnsparken
8625-8703 septemb. 1940 H:fors På kvällar under lyktstolpar i Brunnsparken
8704-8710 16-19.8.1940 H:fors På kvällar under lyktstolpar i Brunnsparken
8711 3.9.1940 H:fors Bot. trädgården
8712-8719 22.8.1940 Tusby Se n:o 8449-8467
8720-8731 20.6.1939 Ivalo Sandgrop nära Ivalonjoki
8732-8750 29-30.7.1939 Pets.fj. Se n:o 7100-7174
8751-8778 26.7.1939 Yläluostari Se n:o 6760-6779
8779-8786 29.6.1939 Saariselkä Fjällbäckar (Koallanj.) under stenar vid stränderna se n:o 6710-6727
8787-8801 30.7.1939 Liinahamari Kospillning
8802-8814 28.7.1939 Yläluostari Se n:o 6923-6972
8815-8840 24.7.1937 Yläluostari Lerstränder nära maja västra stranden (Bl. milis[?] även i grus- el. sandblandad lera)
8841-8906 Lutto Kuivakoski, Sandstränder delvis moss- o. gräsbevuxna (Se analys a-h)
8907-8928 12-14.7.1939 Lutto Sandstränder nedanom Köngäs
8929-8935 Lutto Kuivakoski, Svärmande o. sittande nära lägerplatsen

XML file: 

User login

Languages