n16-044.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[No] [Dat] [Ort] [Lokal]
8936-8958 9.7.1939 Lutto Leukakoski. Stenig strand nedanom forsen. Bl. sp. i fin sand med något mossa ovanom forsen, Bl. Popp. sandstränder vid forsen
8959-8965 26.7.1939 Yläluostari Mittemot maijala[?]. Vattenhåv bland Potamogeton o. Myriophyllum
8966-8975 16.7.1939 Lutto Nedanom Köngäs vattenhåv strand. C. aquatilis i H2O Potamogeton o. Myriophyllum alternifl.
8976-8981 29.6.1939 Saariselkä Under stenar på fjällen
8982-8992 23.7.1939 Ivalo Sandstränder vid Ivalonjoki [sutattu sana] Quedius o. Calathus under stenar i björkskog
8993-9013 14.7.1939 Lutto Vid skogsbrynet vid l:sta serp. efter Köngäs. Slaghåv Oxytropis, Solidago, Salix m.m.
9014-9033 20.7.1939 Lutto Se n:o 6626-6638
9034-9048 1.7.1939 Saariselkä Se n:o 6881-6908
9049-9065 24.6.1939 Lutto Se n:o 7650-7670
21.6.1939 Ivalo Ivalonjoki. Sandblandad lera bevuxen med mossa (prov) 10-25 m fr. vattenbrynet

XML file: 

User login

Languages