n16-047.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[jatkuu edelliseltä sivulta] [”Långsluttande sandstrand vid övre delen av Kuivakoskis...”] andra fors (foto) närmare H2O C. caespitosa, Bl. talpa Bl. subterraneus. Högre upp Vacc. uligin., Salix hastata Bl. poppiusi överst Calam. epigeios + - sterilt
9484-9504 22.6. 1939 Lutto Li 1:sta forsen Fin sand, ovanom den mossa 1-2m fr. vattnet. Större Bl. oftast högre upp under mossa även bland ljung.
9505-9509 12.7.1939 Lutto 3 km nedanom Köngäs Sand-lerbank (prov) vid utloppet av liten bäck
9510-9513 17.7.1939 Lutto Köngäs vid lägerplatsen
9514-9527 5.7.1939 Lutto Kuivakoski, nära analys i glest Carex rigida, Festuca ovina
9528-9533 14.7.1939 se n:o 7353-7378 7379-7388 [korjaus lyijykynällä]
9534-9559 4.7.1939 Lutto Kuivakoski Sandstrand (Anal. a-h)
9560-9562 Lutto Köngäs Myrstack på kärr
9563-9562 18.7.1939 Lutto Sandstränder nedanom Köngäs mittemot lista serp.
9563-9572
9573-9582 12.7.1939 Lutto 2-5 km nedanom Köngäs sandstränder

XML file: 

User login

Languages