n16-048.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

9583-9587 16.7.1939 Lutto Rel. starkt sluttande ojämn strand 300 m nedanom Köngäs (prov)
9588-9605 5.7.1939 Lutto Gräsbevuxen sandstrand vid början av Kuivakoskis nedre fors
9606-9617 18.7. 1939 Lutto I gran-björkskog 400 m nedanom Köngäs (södra sidan) Glänta, Veget: Ribes, Prunus, Salix, Rubus arcticus, Sorbus, Festuca pratensis, Calamagr. neglecta
9618-9624 13.7.1939 Lutto Köngäs, Under tallbark
9625-9632 20.7.1939 Lutto Nedanom Köngäs, Ingen strandvegetation
9633-9642 22.6.1939 Lutto Lkem Sandbankar o.låga sandbranter vid Pitkäkoski
9643-9655 17.6.1939 Paanajärvi Svärmande nära matkailumaja
9656-9660 3.6.1939 Kuusamo Mellan Kuusamo kk. och Paanajärvi c:a 20 km från Kuus k.k. Under stenar
9661-9690 17.6.1939 Paanajärvi Holmen utanför Oulankajokis mynning. Under växtavfall 1-2 m fr. vattenbrynet
9691-9732 Paanajärvi Se n:o 6288-6318

XML file: 

User login

Languages