n16-049.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

9733-9743 17.6.1939 Paanajärvi Ön utanför Oulankaj:s mynning 1-4 m från vattenbrynet (Bl. bosnicus[?] endast vid övre gränsen)
9744-9753 17.6.1939 Paanajärvi Tätt gräsbevuxen strand vid Sovajoki 500 m fr. mynningen
9754-9779 14.6.1939 Paanajärvi Kärr ovanom bäck som utmynnar i P-järvi mellan Oulanka – o Sovajoki
9780-9790 Paanajärvi Se n:o 6221-6229
9791-9892 11.6.1939 Paanajärvi Se n:o 7182-7197
9893-9916 11.6.1939 Paanajärvi Se n:o 6288-6318
9917-9940 17.6.1939 Paanajärvi Se n:o 9661-9690
9941-9948 Paanajärvi Se n:o 6414-6419
9949-9979 13.6.1939 Paanajärvi Svärmande kring vedtravar vid Kauppila gård
9980-10000 13.6.1939 Paanajärvi Vattensamling i ängssänka nära Oulankajokis norra strand c:a 400 m fr. dess mynning

Vita nummerlappar med vågrätt rött tuschstreck betecknas vr
1-6 13.6.1939 Paanajärvi se n:o 9980-10000 v

User login

Languages