n16-050.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

7-18 16.6.1939 Paanajärvi Se n:o 6491-6502 v
19-27 16.6.1939 Paanajärvi Södra stranden av Oulankaj. 800 m fr. mynningen. Svärmande
28-57 Paanajärvi Se n:o 6374-6378 v
58-64 13.6.1939 Paanajärvi Under granbark vid Oulankaj:s södra strand 600 m fr. mynning
65-73 Paanajärvi Låga strandbranter 800-1200 m fr. Oulankaj:s mynning, norra stranden. På sanden tunt lager av lerblandad sand bevuxen med mossa
74-81 13.6.1939 Paanajärvi Oulankaj:s norra strand 400 m fr. mynningen
82-90 3.6.1939 Uleåborg Ule-älvs mynning
91-93 Paanajärvi Sålln. under björk o. sälg inne i barrskog c:a 300 [m] norr om Oulankaj. c:a 600 m fr. mynningen
94-174 13.6.1939 Paanajärvi Svärmande kl 19-21 vid Oulankaj:s södra strand 300-1000 m fr. mynningen
175-192 16.6.1939 Paanajärvi Slaghåv på sälg vid matkailumaja

XML file: 

User login

Languages