n16-058.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[sivun oik. yläkulmassa punainen vaakaviiva]

1900-1901 Lutto Kärr nära Köngäs
1902-1920 Lutto 12.7.1939 Sandstränder 2-5 km nedanom Köngäs
1921-1929 Lutto 6.7.1939 Lutto Kuivakoskis högra strand mellan forsarna Fin sand (prov) gles veget. av Fest. ovina o. Antenn. dioica
1930-1939 Lutto 15.-20.7.1939 Flygande o. krypande nära Köngäs
1940-1960 Lutto 9.7.1939 Sandstränder vid Kellokoski (Phytodect. Ceutorrh. Phyllod. på sälg)
1961-1987 Lutto 14.7.1939 Slaghåv på stort kärr 400 m norr om Köngäs kl. 16-19
1988-2003 Paanajärvi Sålln. under sälgbuskar vid Oulankaj:s norra strand c:a 400 m fr. mynningen
2004-2008 Paanajärvi 17.6.1939 Vattenh. vid Oulankaj:s södra strand 400 m fr. mynningen
2009-2013 Paanajärvi 18.6.1939 Mutkatunt reg. subalp.
2014-2017 Paanajärvi Se n:o 6383-6386 v
2018-2021 Paanajärvi 17.6.1939 Under bark av död tall vid landsvägen nära sågen
2022-2037 Paanajärvi 13.6.1939 Sålln. vid liten bäck, som utfaller i Kuusinkij. nära dess [jatkuu]

XML file: 

User login

Languages