n16-059.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
Ei sivunumeroja

[Ei sivunumeroja, tekstiä vain oikealla sivulla]
[Punainen viiva oiekassa ylänurkassa]

[No] [Dat] [Ort] [Lokal]
[Jatkoa:] mynning
2038-2047 Paanajärvi 17.6.1939 På sälg nedanom berget vid vägen före matkailumaja
2048-2079 Paanajärvi 12.6.1939 Oulankaj:s södra strand 700-800 m fr. mynningen Stenig strand
2080-2100 Paanajärvi 12.6.1939 Under granbark vid Oulankaj:s södra strand 400-700 m fr. mynningen
2101-2111 14.6.39 Paanajärvi 14.6.1939 Takala, Slaghåv på sälg på kärr vid bäck mellan Oulanka- o. Sovajoki
2112-2144 Paanajärvi 4.6.1939 Sålln. under sälgbuskar på äng vid Oulankaj:s norra strand c:a 500 m fr. mynningen
2145-2152 Paanajärvi 18.6.1939 Slaghåv på Mutkatunturi
2153 16. Paanajärvi 16.6.1939 Slaghåv på sälg
2154-2170 Lutto Se n:o 8017-8050 v
2171-2195 Lutto Se n:o 6626-6638 v
2196-2198 Lutto Se n:o 8017-8050 v
2199-2213 Paanaj. Se n:o 6511-6518 v

XML file: 

User login

Languages