n16-060.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]
[punainen viiva sivun oikeassa yläkulmassa]

2214-1147 Paanaj. Se n:o 2101-2111 v
2248-2251 Saariselkä 3.7.1939 På sälg nära lägerplatsen
2252-2258 Lutto 14.7.1939 Slaghåv på sälg vid Köngäs
2259-2266 Lutto 9.7.1939 Sälg vid Kellokoski
2267-2335 Yläluostari 24.7.1939 Lerständer nära hotellet, västra stranden (Bl. vilis även i grus el. sandblandad lera)
2336-2355 Yläluostari 26.7.1939 200 m nedanom Majala (östra stranden). Småstenig strand, mellan stenarna ler-sand, övergår småningom i ler-sand
2356-2401 Yläluostari 25.7.1939 Mellan hotellet o. klostret. Rel. låga branta lerstränder, bevuxna med mossa. (Brychius i upp-plaskat vatten)
2402-2419 Yläluostari 26.7.1939 1 km ovanom klostret.Västra stranden, hög ler-strandbrant

XML file: 

User login

Languages