n16-061.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[sivun oik. reunassa punainen vaakaviiva]

2420-2426 Pets. fjord Se n:o 7175-7181 v
2427-2468 Yläluostari 28.7.1939 Mellan hotellet o. klostret Flack ler-sandstrand, mest några m. upp på stranden bland ler-sandblandat växtavfall.
2469-2476 Yläluostari 26.7.1939 Sandig mark (prov) på västra sidan om vägen till klostret 100 m. från avtaget från stora vägen
2477-2486 Paanajärvi 13.6.1939 Oulankajoki, södra stranden 200 m - 1 km fr. mynningen. Svärmande kl 19-21.
2487-2497 Yläluostari 28.7.1939 Klostret - 1 km nedanom Majala. Flacka ler-sandstränder.
2498-2533 Yläluostari 25.7.1939 Mellan klostret o. Majala. Flacka lerstränder -sandstränder bland ler-sandblandat växtavfall.
2534-2556 Paanajärvi 16.6.1939 Oulankaj. södra stranden 800 m fr. mynningen. Svärmande

XML file: 

User login

Languages