n16-062.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]
[sivun oik. yläkulmassa punainen vaakaviiva]

2557-2570 Yläluostari 27.7.1939 Lerstrandbankar ovanom klostret.
2571-2577 Yläluostari 27.7.1939 Steniga stränder mellan klostret och majala
2578-2589 Yläluostari 27.7.1939 Ler-strandbank ovanom klostret (östra stranden)
2590-2604 Paanajärvi Se n:o 6341-6358 v
2605-2610 Pets. fjord Se n:o 7175-7181 v
2611-2632 Paanajärvi Se n:o 6383-6386 v
2633-2691 Paanajärvi 17.6.1939 Svärmande på vägen mellan matkailumaja och sågen.
2692-2701 Paanajärvi Se n:o 6288-6318 v
2702-2703 Paanajärvi? Se n:o 6491-6501 v
2704-2753 Uusikirkko 27.5. 1938 Vammeljoki. Sand o.lerbankar
2754-2769 Terijoki 30.5.1938 Kellomäki, Havstrand under tång- och växtavfall
2770-2798 Uusikirkko 29.6.1938 Vammelsuu. Havssandstrand, under sävrester
2799-2811 Salmi 16.6.1938 Uuksunj. ovanom bran. Vattenhåv.

XML file: 

User login

Languages