n16-066.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]
[punainen viiva oikeassa yläkulmassa]

4320-4331 Sordavala 4.6.1938 Riekkala, Svärmande
4332-4437 Metsäpirtti 1.6.1938 Viisjoki, Ler-sandbrant (Rh. aeneus flygande)
4438-4551 Lutto 18.7.1938 Glänta i gran-björk-skog nedanom Köngäs Veg: Ribes, Prunus, Salix, Rubus arcticus, Sorbus, Festuca neglecta pratensis, Calamagr. neglecta
4552-4604 Lutto 18.7.1938 Som föregående
4654-4808 Lutto 17.7.1939 Liten äng ovanom Köngäs 18º kl.16.00
4809-4824 Lutto 14.7.1939 Släphåv på kärr N om Köngäs kl 16-18
4825-4872 Lutto 14.7.1939 Som föregående
4973 Mariehamn 30.6.1942 Slaghåv på löväng 1 km S. M:hamns Socis c:a kl.22.00 (Coccidula scutellata)
4974 Mariehamn 28.6.1942 Som föregående

XML file: 

User login

Languages