n16-067.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]
[punainen viiva sivun oikeassa yläkulmassa]

4975-4992 Mariehamn 2.7.1942 Som föregående
4993-5003 Jomala 30.6.1942 Möckelö på Lotus corniculatus
5004-5017 Jomala 4.7.1942 Som föregående
5018-5021 Jomala 30.6.1942 Ramsholmen. Under stenar vid havstrand
5022-5055 Mariehamn 2.7.1942 Slaghåv på stranden nära M:hamns Socis
5056-5058 Geta 28.6.1942 Snäckö. På ek
5059-5066 Mariehamn 30.6.1942 Under stenar nära stranden vid Mariehamns Socis
5066-5067 Mariehamn 30.6.1942 På Lamium album i M:hamns esplanad
5068-5091 Mariehamn 28.6.1942 Slaghåv på lövängar nära M:hamns Socis
5092-5096 Eckerö 1.7.1942 Under stenar på berg N. om viken N om Tullhuset (Storby)
5097-5106 Eckerö 1.7.1942 Plats som föreg. Vattensamlingar i berget
5107-5183 Jomala 4.7.1942 Espholm. Slaghåv på flacka havstränder, [jatkuu seuraavalla sivulla]

XML file: 

User login

Languages