n16-077.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]
[punainen viiva oikeassa yläkulmassa]

[jatkoa] i våt björkskog i kanten av sumpmarken
7713-7800 Syväri 27.-29.9.1942 Karelka, Emil, Sållning under sälg, björk o. al i våt björkskog.
7801-7806 Syväri 20.8.1942 Under stockar på fuktiga platser nära Emil Emil Karelka, Emil.
7807-7836 Nurmoila 29.8.-5.9.1942 I gropar på sandås
7837-7911 Nurmoila 5.-9.9.1942 I sandgropar, under stockar o. krypande.
7912-8009 Nurmoila 8.-9.9.1942 Hästspillning
8010-8033 Syväri 26.8.1942 Karelka, Vattenhåv på sumpmarker kring Emil
8034-8095 Syväri 20.9.1942 Segesanjoki. Sållning under hägg 10-20 m från åstranden
8096-8100 Syväri 20.9.1942 Segesanjoki, ler-sandstrandbank. Veg. Equisetum
8101-8223 Syväri 23.-24.9.1942 Karelka, Emil. Sållning i fuktig våt björkskog under björk, sälg o. al
8224-8294 Syväri 22.8.1942 I sand vid grävda vattensamlingar i [jatkuu]

XML file: 

User login

Languages