n16-078.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]
[punainen viiva sivun oikeassa yläkulmassa]

[jatkoa edelliseltä sivulta: ”I sand vid grävda vattensamlingar i... ]sumpmark (korsubyn N. Nordpol)
8295-8308 Syväri 10-11.1942 I murkna aspstammar o. stubbar mellan Nixe o. PE (Karelka)
8309-8370 Syväri 22.9.1942 Karelka, Tyska korsubyn N. Nordpol. Under bräden o. stockar o avfall på ur kärr uppkastad sand. (Gyrophaena på skivsvamp Caesar).
8371-8377 SyväriNurmoila 2.9.1942 Kuittinen. I skyttegravar på sandig mark. Bledius på sandstrand vid ån. Brychius i ån. Amara på sandstrand vid sjö. Dibolia på Galeopsis tetrahit på åker. Philanthus under stock på åker.
8378-8394 Nurmoila 5-9.9.1942 Potatisgropar
8395-8456 Syväri 20-24.8.1942 Karelka, Emil, Under stockar på fuktiga lokaler o. flygande [jatkuu seuraavalle sivulle]

XML file: 

User login

Languages