n16-088.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

1794-1838 Jomala 27.6.1942 Se n:o 1646-1656
1839-1924 Jomala 3.7.1942 Hammarudda. I havstång på sandstränder.
1925 Helsinge 21.6.1942 Linna, i aspstam
1926-1939 H:fors 6.1942 Sandhamn. Torra marker.
1940-1966 Jomala 30.6.1942 Strand mellan Ramsholmen och udden vid NW stranden av Möckelöfjärden. Veg. Carex, Juncus o. gräs. Mest under stenar
1967-1980 Eckerö 1.7.1942 Storby. Käringsund. Grund havsvik med vegetation.
1981-1996 Sjundeå 25.5.1942 Nordanå. Under stenar o. stockar vid stranden av Viks träsk.
1997-2026 H:fors 13.7.1942 Bot. trädg. på Hesperis o. Lamium
2027-2120 Jomala 3.7.1942 Hammarudda. Sandhavsstränder
2121-2128 Helsinge 21.6.1942 Linna. Sållning under stora aspar
2129-2140 Finström 1.7.1942 Emkarby. Vegetationsrik grund vik av blindträsk samt under stenar på kultur [jatkuu]

XML file: 

User login

Languages