n16-089.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

betonade lokaler.
2141-2464 Eckerö 1.7.1942 Storby. Vattensamlingar i berg N om viken N om tullhuset samt under stenar på samma berg
2165-2184 Mariehamn 29.6.1942 Slaghåv på gräsmatta utanför hot. Hjorten.
2185-2203 Lemland 29.6.1942 Nåtö. Slaghåv på ängsmarker.
2204-2221 Esbo 2.6.1942 Kasaberg. Slaghåv på ängsmarker
2222-2239 Jomala Hammarland 1.7.1942 Marsundet. Sandstrand
2240-2251 Jomala 30.6.1942 Lövängar på norra delen av Ramsholmen
2252-2302 Syväri 1.-2.5.1943 Karelka I korsur av tallstammar.
2303-2351 Syväri 1.-2.5.1943 Som föregående
2352-2476 Syväri 1.-2.5.1943 Som föregående (Upis under tallbark)
2481-2510 Jomala 2.7.1942 Espholm. Vegetationsrik vattensamling
2511-2674 Geta 28.6.1942 Snäckön. Slaghåv på Ek-Al-Asp -lövängar

XML file: 

User login

Languages