n16-091.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

2778-2795 Jomala Hammarland 1.7.1942 Marsundet. Sandstrand
2796-2799 Jomala 27.6.1942 Möckelö. Under stenar på kulturbetonade lokaler.
2800-2820 Mariehamn 29.6.1942 Slaghåv på lövängar S Socis kl 22.00-23.00
2821-2831 Jomala 5.7.1942 Espholm. Vattensaml. Veg Carex o Galium palustr.
2832-2842 Mariehamn 29.6.1942 Slaghåv på gräsmatta på gräsmatta utanför hot. Hjorten.
2843-2859 Jomala 27.6.1942 Under stenar på kulturbetonade lokaler (Phyllobius på sälg)
2860-2886 Mariehamn 28.6.1942 Slaghåv på lövängar S Socis Mariehamn kl 22.00-23.00
2887-2911 Mariehamn 30.6.1942 Slaghåv på lövängar S Socis omkr kl 22.00
2912-2933 Mariehamn 28.6.1942 Sla Som föreg.
2934-2943 Lemland 29.6.1942 Nåtö. Slaghåv på lövängar.
2944-2946 Lemland 29.6.1942 Nåtö. Slaghåv på ängsmark
2944-2946 Eckerö 1.7.1942 Storby, Käringsund. Grund havsvik med vegetation Carex vattensamling.

XML file: 

User login

Languages