n16-092.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

2947-2960 Lemland 29.6.1942 Nåtö. Slaghåv på ängsmark.
2961 Lemland 29.6.1942 Slätskär. Slaghåv på löväng
2962-2970 Eckerö 1.7.1942 Storby. Käringsund. Grund havsvik med vegetation.
2971-2972 Geta 28.6.1942 Se n:o 2511-2574
2973 Mariehamn 29.6.1942 Se n:o 2832-2842
2974 Lemland 29.6.1942 Slätskär
2974-2977 Helsinge 21.6.1942 Linna. Under aspbark
2978 H:fors 13.7.1942 Sandhamn. Under bräde.
2979-2989 H:fors 8.7.1942 Sandhamn. Havstrand: grov sand
2990-3023 H:fors 20.7.1942 Sandhamn. Havstrand: grus under stenar o. på Lotus
3024-3025 Syväri 12.8.1943 Uslanka. Släphåv på ängsmarker omkr. kl. 19.00 (mulet)
3026 Syväri 21.7.1943 Kuujärvi, sydändan av Pitkäjärvi, på murken alstubbe.
3027-3028 Syväri 17.7.1943 Pil Kuujärvi. Pitkäjärvis västra strand slaghåv.

XML file: 

User login

Languages