n16-093.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

3029 Syväri 27.7.1943 Plats som föegående [föregående] på fuktig mossig strandäng (Veg. bl.a. Sphagnum Nardus stricta, Carex godenowii [goodenowii, nyk. nigra], Potentilla erecta)
3030-3031 Syväri 15.7.1943 Kuujärvi, Strömmen mellan Pitkäjärvi o Laajajärvi på sälg
3032-3034 Syväri 14.7.-22.7. Uslanka (Edelman)
3035 Syväri 6.8.1943 Uslanka. I gammal kosvamp
3036-3045 Syväri 2.8 9.1943 Uslanka. I gropar på torra sandmarker.
3046-3048 Syväri 4.6.1943 Gumbaritza. Gropar i sandjord invid Piltsusj:s nedersta lopp.
3049-3050 Syväri 12.7.1943 2 km söder om Pitkäjärvi på färska granstammar. (Kuujärvi)
3051-3058 Syväri 14.-22.7.1943 Uslanka (Edelman)
3059-3066 Syväri 23.-25.6.1943 Kuujärvi. Söder om Pitkäjärvi på ängsmarker m.m.
3067-3071 Syväri 12.6.1943 Uslanka Kuujärvi. Slaghåv på ängsmarker vid [jatkuu]

XML file: 

User login

Languages