n16-098.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[jatkuu] Ladogas strand nära Piltsusj:s mynning.
3863-3870 10.5.1943 Syväri Under tallbark nära Piltsusj:s mynning. Trachypachys på fuktig fin sand vid randen av vattensjuk barrskog invid "Rajohoni" kantin.Pter. gracilis, Elater o. Sapronus under stock vid Ladogas strand nära Piltsusj:s mynning.
3871-3998 29.5.1943 Syväri Gumbartza. I gropar på tallbevuxen dyn vid Ladoga nära Piltsusj:s mynning.
3999-4042 Syväri Gumbartza. I gropar på tallbevuxen dyn vid Ladoga nära Piltsusj:s mynning.
4043-4371 23.5.1943 Syväri Segesanjoki. Strandbankar Bankarna av mycket ensartad typ, bestå av mycket ensartad typ, bestå av mycket finkornig sandblandad lera ställvis bar, ställvis före [jatkuu]

XML file: 

User login

Languages