n16-099.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[jatkoa edelliseltä sivulta] kommer ett m.e.m. tunt humuslager överst. Den bara[rena?] sanden är vanligen rätt vegetationsfri. På humuslagret ställvis vegetation av bl.a. Scirpus silvaticus o. Carex aquatilis ställvis även Poa nemoralis o. Peplis portula.
4372-4447 Syväri 21.5.1943 Strand vid Piltsusj. Sand med slamskikt på ytan, ställvis rätt tät veg. Dom: Dysch. globosus, D. arenasus på platser med ren sand Bl. arenarius vidare Sten. bipunctatus Bemb. 4-maculat. B. doris B. humerale, B. obliquum B. mannerheimi, Acupalpus flavic. A dorsalis, A. exiguus Elaphr. riparius, Syncalypta, Goenyrsus[?], Lathrobium fulvip. L. fuvulum, Hypn. riparius Philanthus (3 arter), Stenus sp. [jatkuu]

XML file: 

User login

Languages