n16-100.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[jatkoa] Bledius pallipes, Bl. defensus? Microlestes
4448-4513 Syväri 26.5.1943 Gumbaritza. I gropar på sandmark på torr tallås längs Piltsusj:s nedre lopp.
4514-4596 Syväri 29.5.1943 Gumbaritza. I gropar i tallskog på sandmark nära Piltsusj:s mynning.
4597-4601 Syväri 23.5.1943 I ler-sand vid liten bäck mellan Segesa o Kuuttilahti
4602-4640 Syväri 10.5.1943 Gumbaritza. Flygande på lagen i solsken 2-3 km från Ladogas strand.
4641-4701 Syväri 11.5.1943 Gumbaritza. Under stockar o. bräden på Ladogas strand nära Piltsusj:s mynning.
4702-4881 Syväri 27.-28.4.1943 Gumbaritza 300-600 m från Piltsusj:s mynning. Sållning i myrstackar (Formica rufa
4882-4896 Syväri 3.6.1943 Gumbaritza. I skyttegrav på kulturbetonad lokal

XML file: 

User login

Languages