n16-102.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[jatkoa] godenowi [goodenowii, nyk. nigra]. Vidare på sandbankar vid ån
5461-5481 Syväri 4.6.1943 I gropar på sandmark i tallskog invid Piltsusj:s nedre lopp.
5482-5530 Syväri 1.[-]10.8.1943 Uslanka. Se n:o 5082-5169
5531-5647 Syväri 11.6.1943 Kuujärvi. Slaghåv på torra backar 2 km S om Pitkäjärvi.
5648-5684 Syväri 1.-4.5.1943 Gumbaritza. Ladogas strand (Edelman)
5685-5712 Syväri 8.-20.7.1943 Kuujärvi. 2 km S Pitkäjärvi. I gropar i sandmark i gles lövskog.
5713-5739 Syväri 5.6.1943 Gumbaritza. I gropar på sandmark i tallskog invid Piltsusj:s nedre lopp.
5740-5766 Syväri 13.8.1943 Pogra (Ala-Syväri). Under stenar på ler-sandmark (Kulturbetonad lokal)
5767-5842 Syväri 5.-13.5.1943 Gumbaritza. Mest, Ladogas strand (Edelman)

XML file: 

User login

Languages