n16-103.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

5843-5863 Syväri 25-28.6. 1943 Kuujärvi. På olika lokaler gles lövskog S. Pitkäjärvi.
5864-5928 Syväri 14-22.7.1943 Uslanka (Edelman).
5929-6002 Syväri 15-21.6.1943 Kuujärvi. På olika lokaler S. Pitkäjärvi (Edelman).
6003-6034 Syväri 4.6.1943 Gumbaritza. I gropar på sandmark i tallskog viv Piltsusj:s nedre lopp.
6035-6129 Syväri 22.6.1943 Kuujärvi 2,5 km S. Pitkäjärvi. Slaghåv på lövängar (1 ex Chrysochloa på Chamaenerium)
6130-6203 Syväri 29.7.1943 Uslanka. I vattensamlingar på äng vid Syväri. Tät vegetation (Carex, Alisma, Butomus m.m.)
6204-6260 Syväri 24-25.7.1943 Uslanka. I gropar o. under bräder på kulturbetonade lokaler (ler-sand).

XML file: 

User login

Languages