n16-105.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

7130-7236 Syväri 8.-20.7.1943 Kuujärvi. 2 km S. om Pitkäjärvi. I gropar i sandmark i gles lövskog.
7237-7275 Syväri 17.-21.8.1943 Uslanka (Wallman). Oxyporus mannerh. i kosvamp 2 km S. Pitkäjärvi (24.8.)
7276-7287 Syväri 1.-6.9.1943 S. Pitkäjärvi (Stenman)
7288-7301 Syväri 8.1943 Kuujärvi (Fager)
7302-7314 Syväri 1.-6.9.1943 Kuujärvi 2 km S. Pitkäjärvi i gropar på sandmark.
7315-7351 Syväri 31.8.1943 Kuujärvi 2 km S Pitkäjärvi i olika Boletus-arter (Oxyporus i Boletus edulis (2 ex), B. scaber (1 ex) B. rufus (1 ex)
7352-7379 Syväri 16.9.1943 Kuujärvi. 3 km S. Pitkäjärvi. Sållning under sälg på fuktig ängsmark.
7380-7416 Syväri 7.9.1943 Kuujärvi. Sållning bland våta löv o. mossa under sälg vid sydändan av Pitkäjärvi
7417-7427 Syväri 10.-18.9.1943 Kuujärvi. S. Pitkäjärvi, under stenar på sand- o odlade lokaler

XML file: 

User login

Languages