n16-106.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei

[ei sivunumeroa]

7428-7461 Syväri 16.9.1943 Kuujärvi 3 km S. Pitkäjärvi. Sållning under asp o.björk på lundartade lokaler.
7462-7507 Syväri 10.9.1943 Sållning under sälg vid sydändan Pitkäjärvi (Kuujärvi)
7508-7533 Syväri 5.9.1943 Kuujärvi 3 km S Pitkäjärvi Rismyr o. dess skogsrand sållning bland sphagnum Notothecta i bo av Formica ?uralensis. Manochamus krypande på gran. Liodes o. Oxytelus flygande i kvällssol på sandmark.
7534-7559 Syväri 14.9.1943 Kuujärvi. Sållning under sälg på fuktig äng vid sydändan av Pitkäjärvi.
7560-7574 Syväri 10.9.1943 Kuujärvi 2 km S. Pitkäjärvi. Under bark av granstock (Aphodius 19.9 flygande)
7575-7612 Syväri 18.9.1943 Kuujärvi. Sållning i asplund med frodig undervegetation

XML file: 

User login

Languages