n16-121.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[jatkoa] videmark, delvis vid bäckar.
1480-1631 Syväri 5.5.1943 Gumbaritsa, sållning under sälgbuskar på översvämmad ängsmark 500 m norr om byn.
1632-1899 Syväri 7.5.1943 Gumbaritsa, svärmande kl. 15.30-16.30 mest i närheten av dynghög i byn.
1900-1917 28.4.-2.5.1943 Gumbaritsa, Peltsusjoki, under asp- och björkbark.
1918-1985 Syväri 10.5.1943 Gumbaritsa, 2 km.från Peltsusjokis mynning. På (ofta fuktig) sandmark.
1986-2070 Syväri 10.5.1943 Plats som föreg., sållning kring björkstubbar med rinnande sav.
2071-2089 Syväri 4.5.1943 Gumbaritsa, flygande och krypande 1-2 km [jatkuu]

XML file: 

User login

Languages