n16-122.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[jatkoa] från Peltsusjokis mynning.
2090-2108 Syväri 23.5.1943 Segesa, Segesanjoki. Kulturbetonade lokaler under stockar och i gropar på ler-sandmark nära landsvägsbron.
2109-2240 Syväri 7.5.1943 Gumbaritza, 400 m. norr om byn. Sållning under sälg på delvis översvämmad ängsmark.
2241-2260 Syväri 25.5.1943 Gumbaritza,. Svärmande i tallskog nära R. Pelzuznjas mynning.
2261-2316 Syväri 24.4.1943 Gumbaritza, R. Pelzuznja. Sållning under björk och al vid liten bäck 200 m från åns mynning.

XML file: 

User login

Languages