n16-124.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

2607-2639 Syväri 1.-4.5.1943 Gumbaritza, nära R. Pelzuznjas mynning; under bräden och stockar samt i sanden på Ladogas strand.
2640-2664 Syväri 6.-8.5.1943 Lok. som föreg.
2665-2678 Syväri 15.5.1943 Gumbaritza, 2 km norr om R. Pelzuznjas mynning; på sandmark, några exx. flygande.
2679-2691 Syväri 4.5.1943 Gumbaritza (noggrannare lok. ej angiven).
2692-2880 Syväri 24.4.1943 Gumbaritza, R. Pelzuznja; sållning vid ån ca. 100-600 m. från mynningen.
2881-2896 Syväri 6.5.1943 Gumbaritza; under björkbark.
2897-2912 Syväri 21.5.1943 Gumbaritza, under stockar på Ladogas strand nära R. Pelzuznjas mynning.

XML file: 

User login

Languages