n16-125.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

9.5.1943 flyg.
5.6.1943 flyg.

[ei sivunumeroa]

2913-2936 Syväri 28.4.1943 Gumbaritza, R. Pelzuznja; vattenhåv i ån ca. 400-600 m från mynningen.
2937-2957 Syväri 12.5.1943 Gumbaritza; flygande i barrskog på dagen.
2958-3029 Syväri 9.5.1943 Gumbaritza, tallskog vid R. Pelzuznjas mynning; flygande kl. 18.00-20.00 Solen i moln, lungt, temp. kl. 19.00 18°C.
3030-3126 Syväri 23.-24.4.1943 Gumbaritza, R. Pelzuznja. Sållning under sälg och al vid ån 500 m. från mynningen.
3127-3146 Syväri ? 10.5.1943 Gumbaritza; 2 km från R. Pelzuznjas mynning. Granskog, sållning i murkna aspstammar.
3147-3159 Syväri 6.5.1943 Gumbaritza, sandstränder av små bäckar 1-2 km [jatkuu]

XML file: 

User login

Languages