n16-137.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

6178-6190 Syväri 20.5.1943 Gumbaritza; under stockar på Ladogas strand nära Piltsusnjajokis mynning.
6191-6202 Syväri 6.5.1943 Sandstränder vid små bäckar ca. 2,5 km S från R. Pelzuznjas mynning.
9203-6370 Syväri 28.6.?.1943 Kuujärvi. (noggrannare uppgifter saknas! EP.).
6371-6409 Syväri 26.5.1943 Gumbaritza; vattenhåv i R. Pelzuznja 400-600 m. från mynningen.
6410-6436 Syväri 9.5.1943 Gumbaritza; vattenhåv i R. Gumbarka 400-600 m. från dess mynning.
6437-6444 Syväri 5.5.1943 Gumbaritza; hästspillning.

XML file: 

User login

Languages