n16-138.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

6445-6474 Syväri 24.5.1943 Gumbaritza; nära mynningen av R. Pelzuznja, krypande på sandmark.
6475-6530 Syväri 16.-17.5.1943 Gumbaritza; på kulturbetonade lokaler, flygande och på Ladogas strand.
6531-6576 Syväri 15.-21.5.1943 Gumbaritza; i skyttegrav i sandjord på kulturmark i byn.
6577-6613 Syväri 13.5.1943 Gumbaritza; slaghåv på gräsbevuxna stränder vid R. Pelzuznja.
6614-6636 Syväri 15.-21.5.1943 Gumbaritza, flygande och krypande under stockar och dyl.
6637-6658 Syväri 20.-21.5.1943 Gumbaritza; i gropar på sandmark i tall- och blandskog nära [jatkuu]

XML file: 

User login

Languages