n16-141.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

7308-7319 Syväri 28.6.1943 Kuujärvi, 1,5 km söder om Pitkäjärvi, på torra backar.
7320-7328 Syväri 2.6.1943 Gumbaritza, 2 km. från R. Pelzuznjas mynning. Under granbark; Quedius och Agathidium under aspbark.
7329-7340 Syväri 12.7.1943 Kuujärvi, 2 km söder om Pitkäjärvi; på färska granstammar; Dorcatoma flygande.
7341-7368 Syväri 25.7.1943 Uslanka, kl. 20.00 svärmande i kvällssol vid dynghög.
7369-7464 Syväri 7.-11.7.1943 Kuujärvi, 2 km söder om Pitkäjärvi, på färska granstammar.
7465-7533 Syväri 14.-22.7.1943 Uslanka (Edelman).
7535-7386 Syväri 14.-22.7.1943 Kuujärvi, 2,5 km söder om Pitkäjärvi, i gropar i sandmark (gles lövskog).

XML file: 

User login

Languages