n16-142.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

7587-7592 Syväri 15.-21.6.1943 Kuujärvi; på olika lokaler i lövskog söder om Pitkäjärvi (bl.a. Edelman).
7593-7601 Syväri 1.-10.8.1943 Uslanka; i gropar och under bräden o. dyl. på sand-, grus- och lerjord.
7602-7603 Syväri 5.6.1943 Gumbaritza; trakten kring Segesanjärvi och Gumbaritza (Luther och Fager).
7604 Syväri 9.5.1943 Gumbaritza, i fuktig skyttegrav i sandig mark på kulturbetonad lokal (byn).
7605-7608 Syväri 11.5.1943 Se no 6922-7076.
7609-7611 10.-15.6.1943 Kuujärvi, 1,5 km söder om Pitkäjärvi; sandkulle bevuxen med gles lövskog (Cetonia flygande 14.6.1943).

XML file: 

User login

Languages