n2-045.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
86-87

[s] 86

Coleoptera
J. Sahlberg 1884

255-305 Gorki d. 24 Juni (274-284 o. 305 på sandstrand vid ån 270 på en mossbelupen stock i ån
306-367 Gorki d. 25 Juni 323,324 vid Svirs lodräta stränder, 316 vid strandsvalans bo, 318 på Iris)
368-387 Humbaritsa d. 26 Juni
388-410 Haapanava d. 27 Juni 410 myck. allmän v. Ladogas sandstrand
411-444 Haapanava d. 28 Juni
445 Adrosovska klostret d. 29 Juni
446 Tuulois d. 30 Juni flodstrand
500-521 Salmis Uusikylä d. 1 Juli
522-556 Salmis d. 2 Juli (522-524 på gammal björk)
557 Salmis d. 3 Juli
558-569 Impilaks d. 3 Juli
570-591 Kirjavalaks d. 4 Juli
592-607 Kirjavalaks d. 5 Juli (593 mycket allmän)
608-628 Kirjavalaks d. 6 Juli
629-651 Kirjavalaks d. 7 Juli
652-685 Jaakkima d. 9 Juli Meriä ödemark
686-692 Kirjavalaks d. 7 Juli
693 Jaakkima d. 10 Juli
694-709 Jaakkima d. 11-12 Juli Meriä o. Koivumäki ödemarken

[s] 87
Coleoptera
J. Sahlberg 1884

710-713 Jaakkima d. 11 Juli i ett litet kärrträsk emellan Koivumäki o. Meriä
714-722 Jaakkima d. 12 Juli i grannskogsvattensamlingen vid Meriä brända skog nära landsvägen
723-725 Jaakkima i Särkijärvi d. 11 Juli
726-730 Jaakkima d. 12 Juli i småvatten i Koivumäki floddal
731-735 Jaakkima d. 12 Juli på holmar och bergsuddar i Ladoga
736-747 Parikkala d. 15 Juli (736-738 i Angusjärvi vid Alahovi
748-757 Parikkala d. 16 Juli (757 Cerefolium sylvestre vid en gammal stock inv. Siikalaks)
758-780 Parikkala Tetrisuo d. 17 Juli (760-765 under Marchantia på gräfland med sållning

800-815 Karislojo Maj
816-825 Karislojo Maj 20-Juni 8 (825 under granbark vid Immola)
826-844 Karislojo Juli 28-Aug 11
845-849 Karislojo Immola d. 20 Aug

XML file: 

User login

Languages