n2-046.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
88-89

[s] 88

Coleopt. Hemipto o. Thysan.
J. Sahlberg. 1884.

850-851 Kaarislojo Kukkaniemi d. 16
852-862 Kaarislojo Piipola d. 23 Aug (856-859 m. fl. Under bark af Abies, 811 eksvamp, 862 under ekbark)
863 Karislojo
864 Karislojo Karkkali d. 25 Aug
865-876 Karislojo Aug 26 - Sept 10 (866 Karkkali på stora sveden)
877-885 Karislojo Haapajärvi d 10 Sept

Hemiptera o. Thysanoptera

1-4 Pyhäjärvi d. 14 Juni
5-6 Pyhäjärvi d. 16 Juni
7-9 Pyhäjärvi Sortanlaks d. 17 Juni (vid Riiska ås mynning)
10-16 Konevits d. 19 Juni
17-19 Novaja Ladoga d. 21 Juni (19 bland Thymus serpyllum med talrika larver
20-26 Gorki d. 22 Juni (20-21 på gungfly äng bland Spiraea ulmaria etc
27-30 Gorki d. 23 Juni

[s] 89

Hemiptera Thysanopt.
J. Sahlberg. 1884.

31-33 Gorki d. 24 Juni
34-44 Gorki d. 25 Juni
45-48 Haapanova d. 27 Juni
50-53 Salmis, Uusikylä d. 1 Juli (50 på sandig Ladoga strand, 51 på sotbränd asp med talrika larver)
54-57 Salmis d. 2 Juli (53-54 på kärr)
58-61 Impilaks d. 3 Juli (på torra backar)
63-64 Kirjavalaks d. 4 Juli
65-67 Kirjavalaks d. 5 Juli (65 funnen under håfning bland Vicia sylvatica på en svedjebacke nära mynningen af Kirjavalaks viken
68-69 Kirjavalaks d. 6 Juli
70-80 Kirjavalaks d. 7 Juli (70 på Vicia sylvatica och andra växter på svedjebacke)
81-83 Jaakkima Meriä ödemark d. 9 Juli (81 under bark af en gammal asp)
84 Jaakkima d. 10 Juli
85 Jaakkima d. 11 J på kärr inv. Verrucifer träsket
86 Jaakkima d. 12 Juli på en holme i Ladoga der den togs äfven 1881

XML file: 

User login

Languages